Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM PALABIYIK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM PALABIYIK

T: (0282) 250 2117

M ipalabiyik@nku.edu.tr

W ipalabiyik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (İNGİLTERE)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PHD CHEMİCAL ENGİNEERİNG
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: UNIVERSITY OF LEEDS (İNGİLTERE)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MSC CHEMİCAL ENGİNEERİNG
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NKU ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Temel İşlemler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KONAR N., PALABIYIK İ., TOKER Ö. S., SAĞDIÇ O., Chewing gum: Production, quality parameters and opportunities for delivering bioactive compounds, TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY, 2016.
SCI
2. PALABIYIK İ., Yildiz O., Toker O. S., Cavus M., CEYLAN M. M., YURT B., Investigating the addition of enzymes in gluten-free flours – The effect on pasting and textural properties, LWT - Food Science and Technology, vol. 69, pp. 633-641, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., GÜMÜŞ T., Özalp Ş., Waste Bread as a Biomass Source: Optimization of Enzymatic Hydrolysis and Relation between Rheological Behavior and Glucose Yield, Waste and Biomass Valorization, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. PALABIYIK İ., Yilmaz M. T., Robbins P. T., Fryer P. J., Toker O. S., Minimising the environmental footprint of industrial-scaled cleaning processes by optimisation of a novel clean-in-place system protocol, Journal of Cleaner Production, vol. 108, pp. 1009-1018, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. PALABIYIK İ., Bunmi O., Peter F., Phillip R., Flow regimes in the emptying of pipes filled with a Herschel–Bulkley fluid, Chemical Engineering Research and Design, vol. 92, pp. 2201-2212, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. Witharana S., PALABIYIK İ., Zenfira M., Yulong D., Stability of glycol nanofluids — The theory and experiment, Powder Technology, vol. 239, pp. 72-77, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. PALABIYIK İ., Zenfira M., Sanjeeva W., Yulong D., Dispersion stability and thermal conductivity of propylene glycol-based nanofluids, Journal of Nanoparticle Research, vol. 13, pp. 5049-5055, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. PALABIYIK İ., DEMİRCİ A. Ş., ADA Ş., GÜLEÇ D., TURAN M., SAĞLAM M., UYAN S., Investigation of Honey Crystallization by Viscoelastic Properties, 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (01.11.2016-05.11.2016).
Poster
2. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., The Antimicrobial Features of Honey and Mechanism of action, The Antimicrobial Features of Honey and Mechanism of Action (01.11.2016-05.11.2016).
Poster
3. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., GÜMÜŞ T., Bread wastage and recycling of waste bread by producing biotechnological products, European Biotechnology Conferenc (05.05.2016-07.05.2016).
Sözlü Bildiri
4. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., GÜMÜŞ T., Özalp Ş., Utilization of waste bread to produce fermentable sugars and rheological behavior during hydrolysis, European Biotechnology Conference (05.05.2016-07.05.2016).
Sözlü Bildiri
5. APAYDIN D., DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., GÜMÜŞ T., Utilization of waste foods for the production of xanthan gum, European Biotechnology Conference (05.05.2016-07.05.2016).
Poster
6. ÇAVUŞ M., GÜMÜŞ T., TOKER Ö. S., YILDIZ Ö., KARAMAN S., PALABIYIK İ., SAĞDIÇ O., Impact of γ-irradiation on Pasting Properties of Pea Starch, 15th international cereal and bread congress (18.04.2016-21.04.2016).
Poster
7. PALABIYIK İ., Demirci A. S., Kanbir Y., Kandemir C., Aktas M., Suer S., Ashure as a rich nutrition source, Traditional Foods From Adriatic To Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
Ulusal Projeler
1. Kenger Sakızının Doğal Sakız Mayası Olarak Ticari Sakız Üretiminde Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 06.06.2016-30.11.2016.
2. Kefir Ile Zenginleştirilmiş Tarhana Üretimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.04.2016-25.11.2016.
3. FARKLI XANTHOMONAS TÜRLERİ KULLANILARAK ATIK EKMEKLERDEN OPTİMUM KOŞULLARDA KSANTAN GAM ÜRETİMİ VE GAMLARIN ÇEŞİTLİ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE OPTİMİZASYONU, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Devam Ediyor.